NO MIRIS LA CÀMERA MIREM ALS ULLS / NO MIRES LA CAMARA MIRAME A LOS OJOS

NO MIRIS LA CÀMERA MIREM ALS ULLS / NO MIRES LA CAMARA MIRAME A LOS OJOS

Retratar sense deixar de mirar els ulls del qui tenim davant és un repte reservat als qui perllonguem els nostres sentits veient l’entorn a través d’ un objectiu.Retratar sin dejar de mirar los ojos de quien tenemos delante es un reto reservado a quienes prolongamos nuestros sentidos viendo el entorno  a través de un objetivo.
dennis stock by ANDREAS FEININGER 1951The Photojournalist”, fotografía tomada por Andreas Feininger del fotógrafo Dennis Stock para Life Magazine,lentesDues persones que es miren als ulls no veuen els seus ulls sinó les seves mirades.”
―Robert *Bresson“.Dos personas que se miran a los ojos no ven sus ojos sino sus miradas ” Robert Bresson”.

Captar mirades no és descriure la realitat d’una persona. És possible fer un bon retrat i caure en l’engany d’un somriure forçat? El retrat és una radiografia de l’estat anímic?.

El retrato. Un vestido a medida.
Captar miradas no es describir la realidad de una persona. Es posible hacer un buen retrato y caer en el engaño de una sonrisa forzada? El retrato es una radiografía del estado anímico?

_MIR6027

El retrat es una disciplina magnífica on es barregen sentiments, expressions i plasticitat. Es una interrelació entre el retratat i el fotògraf. En blanc i negre es potencien segons quins valors i el control de la il·luminació li dona caràcter i empremta 
Per aquest motiu he volgut fer un apartat en el bloc per comentar i mostrar-ne uns quants.

El retrato , una disciplina magnífica donde se mezclan sentimientos, expresiones y plasticidad. Es una interrelación entre el retratado y el fotógrafo. En blanco y negro se potencian según qué valores y el control de la iluminación le imprime carácter . Por este motivo he querido hacer un apartado en el blog para comentar y mostrar unos cuántos ejemplos.
eab9120e-8a1f-44ce-51d5-39c54835504b
A través de l’observació de les característiques pròpies de cada persona i el seu comportament podem aconseguir captar-ne l’ essència que dibuixa en el retrat la síntesi expressiva i gràfica. Un univers de gests i tics inherents a la personalitat recreen caricatures. La capacitat gestual del mim i la profunditat de les mirades contextualitza sentiments.

Amb la retina com a objectiu i la reflexió com a conductor podem aturar el temps tot impregnant els seus valors convertir-ho en una imatge del que entenem com a retrat. Lluny de l’automatisme el retrat fotogràfic descriu espurnes qualitatives de la personalitat.yashi

La técnica del retrato, es sublime, mágica y cautivadora. Retratar sin dejar de mirar los ojos de quien tenemos delante es un reto reservado a quienes prolongamos nuestros sentidos viendo el entorno a través de un objetivo.1454560_10203112851161997_2125164559_n

A través de la observación de las características propias de cada persona y su comportamiento podemos conseguir captar la esencia que dibuja en el retrato la síntesis expresiva y gráfica. Un universo de gestos y tics inherentes a la personalidad recrean caricaturas. La capacidad gestual del mimo y la profundidad de las miradas contextualiza sentimientos. Con la retina como objetivo y la reflexión como conductor podemos parar el tiempo impregnando sus valores convertirlo en una imagen del que entendemos como retrato. Lejos del automatismo el retrato fotográfico describe chispas cualitativas de la personalidad.

Sovint el fotògraf de retrat es mostra invisible als fotografiats. Passar desapercebuts és el millor argument per al nostre guió

A menudo el fotógrafo de retrato se muestra invisible a los fotografiados. Pasar desapercibidos es el mejor argumento para nuestro guión.

books005A-Very-Personal-Mamiya-RZ67-Pro-ReviewIMG_1226Rolleiflex-FX-N

_MG_4793

L’autor a l’estudi amb la mítica Hasselblad , un objectiu de retrat Zeiss 180mm2,8 i el parasol Compendium.

_

Retratar sense deixar de mirar els ulls del qui tenim davant és un repte reservat als qui perllonguem els nostres sentits veient l’entorn a través d’ un objectiu.Retratar sin dejar de mirar los ojos de quien tenemos delante es un reto reservado a quienes prolongamos nuestros sentidos viendo el entorno  a través de un objetivo.zenza_bronica_s2a_by_analogsteve-d3gmhrq

Aquesta acció era molt utilitzada amb cameras amb visió directe com Rollieflex ; Mamiya, Yashica, Brónica y Hasselblad que milloren la qualitat en el format mig sigui 6X6 cms , 6X7cms. ó 4,5 X 6 cms.Les de doble objectiu són les úniques en que el fotógraf no interrumpeig la vissió en cap moment .Pentax va crear una enorme reflex de 6×7.

Esta acción era muy utilizada con *cameras con visión directo como *Rollieflex ; *Mamiya, *Yashica, *Brónica *y *Hasselblad que mejoran la calidad en el formato medio sea 6X6 *cms , 6X7*cms. *ó 4,5 X 6 *cms.Las de doble objetivo son las únicas en que el *fotógraf no *interrumpeig la *vissió en ningún momento .*Pentax creó una enorme reflejo de 6×7.

48b749cbafa6b9fc45eec1f27bad8a4216da196918653108_d69a76081d_zLinhof_Master_Technika_4x5_Kit_800753166Pentax_6×7_MUROLLEIFLEX_SL66

images

images-11306749245769

Aquestes càmeres van evolucionar rapidament però els límits eren lògics. Dotar de motor a una càmera que sols podia disparar 12 fotografies era realment fora de lloc.

Estas cámaras evolucionaron rapidamente pero los límites eran lógicos. Dotar de motor a una cámara que sólo podía disparar 12 fotografías era realmente fuera de lugar.

Hasselblad va dissenyar un cós pel viatge a la lluna . Era talment un robot.Hasselblad diseñó un cuerpo especial  para el viaje a la luna . Era totalmente un robot.c9a1fc4a-ebaa-4682-9936-74c2a0380347-500_ELM_70Articulo0000765

La mesura de la llum que inicialment es feia amb un fotòmetre extern, es va automatitzar i en els darrers models L’autofocus va perdre protagonisme. Actualment Mamiya, Hasselblad i Phase One segueixen fabricant màquines destinades a treballs d’alta qualitat i pressupost, però dotades de respatllers digitals de preus elevats i qualitat excel·lent.

La medición de la luz que inicialmente se hacía con un fotómetro externo, se automatizó y en los últimos modelos El *autofocus perdió protagonismo. Actualmente *Mamiya, *Hasselblad y *Phase *One siguen fabricando máquinas destinadas a trabajos de alta calidad y presupuesto, pero dotadas de respaldos digitales de precios elevados y calidad excelente.

SINARMWEBmamiya_rz33Sinar lanTec

Les de gran format hi han substituït les plaques per gadgets a base de cossos de NIkon o Canon adaptats a la càmera de banc òptic. Cambo o Sinnar hi han estat els precursors. La laboriositat i complexitat del seu us les ha derivat a treballs comercials o arquitectònics que d aquesta forma els permet corregir les perspectives i profunditat de camp.

Las de gran formato han sustituido las placas por *gadgets a base de cuerpos de *NIkon o *Canon adaptados a la cámara de banco óptico. *Cambo o *Sinnar han sido los precursores. La laboriosidad y complejidad de uso os las ha derivado a trabajos comerciales o arquitectónicos que de esta forma los permite corregir las perspectivas y profundidad de campo.

leica

retina1

Utilitzaven l’enfoc telemètric on precisió era absoluta i les òptiques Zeiss asseguraven l’èxit total. Normalment es treballava amb objectius fixes. Un angular de 35mm , un 50mm que anomenàvem normal y un 135mm com a teleobjectiu. Éren molts el fotògrafs com Roberth Capa que disparaven sense mirar pel petit visor i enquadraven a ull. Per a ells la càmera era una prolongació dels sentits i els donava més intimitat i seguretat en segons quins escenaris.

E075255retr

showimg_jbo09_1600_1600

© Henri Cartier-Bresson , autorretrato, 1957

Pero seguimos hablando del retrato.. La evolución de las cámaras y el alivio del peso del material también a propiciado la espontaneidad , ya en la segunda guerra mundial los reporteros optaron por las *leicas que no eran rèflexs por su capacidad de enfoque rapidísimo. Utilizaban el *enfoque *telemètrico donde precisión era absoluta y las ópticas *Zeiss aseguraban el éxito total. Normalmente se trabajaba con objetivos fijas. Un angular de 35mm , un 50mm que denominábamos normal *y un 135mm como *teleobjectivo. *Éran muchos el fotógrafos como *Roberth Capa que disparaban sin mirar por el pequeño visor y encuadraban a ojo. Para ellos la cámara era una prolongación de los sentidos y los daba más intimidad y seguridad en según qué escenarios.selfies_historia (32)

Esta actitud es la que me he impuesto siempre al hacer retratos . No dejar de mirar nunca los ojos del retratado y si es posible no interponer la cámara entre las dos miradas.

Entiendo que por cualquier persona o ser vivo, es más fácil intercambiar una mirada directo a los ojos que a través de una máquina.

10251995_10204381856766344_4460998017385658241_n

Aquesta actitud és la que m he imposat sempre en fer retrats . No deixar de mirar mai els ulls del retratat i si és possible no interposar la càmera entre les dues mirades.Entenc que per qualsevol persona o ésser viu, és més fàcil intercanviar una mirada directe als ulls que a través d’una màquina.

anunci

yamila1

El Retrat a plena  obertura

Tal volta sigui la meva passió o pot ser una manera diferent d’observar. En fotografia és sinònim d’atendre la part més vital , la més essencial y restarne importància al que l’ envolta si no és precís. Quedarse en un rèflexe és no travessar el mirall com qui només aprecia la superfície d’ una aigua malgrat es mostri cristal·lina.

 A plena obertura els sentiments s’ entreveuen meravellosament i les mirades son subtils i delicadament dolces.

Quizas sea mi pasión o puede ser una manera diferente de observar. En fotografía es sinónimo de atender la parte más vital , la más esencial *y *restarle importancia a lo que lo rodea si no es preciso.
Detenerse  en un reflejo es no atravesar el espejo como quien sólo aprecia la superficie de una agua a pesar de se muestre cristalina.

A plena apertura los sentimientos se entrevén maravillosamente y las miradas son sutiles y delicadamente dulces.

bank7

Sovint en fòrums fotogràfics es comenta que jo interpreto els meus retrats en un 2,8.
Aquesta afirmació te fonament en la creença personal d’utilitzar objectius super lluminosos en aquesta disciplina. Per la suavitat en els detalls i les ombres i per la finessa dels desenfocats. Quan el protagonista destaca per damunt de l’escenari o els fons aconseguim reforçar l’intensitat de la mirada .

A menudo en foros fotográficos se comenta que yo interpreto mis retratos en un 2,8.
Esta afirmación te fundamento en la creencia personal de utilizar objetivos *super luminosos en esta disciplina. Por la suavidad en los detalles y las sombras y por la *finessa de los desenfocados. Cuando el protagonista destaca por encima del escenario o los fondos conseguimos reforzar la intensidad de la mirada .black

La bellesa d’un retrat a plena obertura te semblança en la pintura impressionista que minimalitza les pinzellades i simplifica l’ imatge fent -la més propera i evitant tota mena de imput accessori que només fa que distreure.

La belleza de un retrato a plena apertura te parecido en la pintura impresionista que *minimaliza las pinceladas y simplifica la imagen haciendo -la más cercana y evitando todo tipo de *imput accesorio que sólo hace que distraer.

miresoni

La brillantor dels ulls.La brillantez de los ojos.

La força expressiva del nostre retratat la solem trobar en la mirada, en els ulls resideix la potència del retrat que pot o no anar acompanyat del gest, del mim.

La mesura de la intensitat lumínica d’aquests és doncs de vital importància i disposem de mitjans efectius per aconseguir-ho. Una acurada mesura puntual farà possible obtenir-ne tota la força

_MG_9180
La fuerza expresiva de nuestro retratado la solemos encontrar en la mirada, en los ojos reside la potencia del retrato que puede o no ir acompañado del gesto, del mimo.

La medida de la intensidad lumínica de estos es pues de vital importancia y disponemos de medianos efectivos para conseguirlo. Una cuidadosa medida puntual hará posible obtener toda la fuerza.mani2

Els sentiments tenen fotogènia. Tot el dramatisme de l imatge es recull en un retrat. Si l’entorn és prou suggerent i el protagonista relata amb el seu gest la intencionalitat , el fotògraf ha de saber escollir l’angle on és potencii més l’acció i la mirada creui la fotografia en una diagonal traçada amb geni i valentia.ir002

Los sentimientos tienen *fotogènia. Todo el dramatismo de la imagen se recoge en un retrato. Si el entorno es bastante sugerente y el protagonista relata con su gesto la intencionalidad , el fotógrafo tiene que saber escoger el ángulo donde se potencie más la acción y la mirada cruce la fotografía en una diagonal trazada con genio y valentía.marinadetall

La il·luminació en el retrat la contemplarem amb prioritat per situar-lo en el seu propi ambient. Portar un convidat a l’estudi és quasi segrestar la seva pròpia personalitat. Intentarem no aïllar-lo de tot el que li és familiar. Treballarem amb la llum que disposi i serem nosaltres qui canviarem d actitud.317552_4825765881867_1296513237_nEn la intimitat de la penombra les pupil·les es dilaten i les mirades potencien la seva forçaEn la intimidad de la penumbra las pupilas se dilatan i las miradas potencian su fuerza.

En cas de ser a l’estudi serà precis un temps d’aclimatació a l’ambient poc natural que predisposa a la sobreactuació.

Llums suaus, rebotades no feriran la seva tolerància a la intensitat lumínica encara que la llum dirà e incident li reforçarà el dramatisme. Cal decidir segons la característica del nostre retratat.

caroline

sam-haskins-and-model-self-portrait

© Sam Haskins , 1963

La iluminación en el retrato la contemplaremos con prioridad para situarlo en su propio ambiente. Traer un invitado al estudio es casi secuestrar su propia personalidad. Intentaremos no aislarlo de todo el que le es familiar. Trabajaremos con la luz que disponga y seremos nosotros quien cambiaremos de actitud.

portraitsmir12

En caso de ser al estudio será *preciso un tiempo de aclimatación al ambiente poco natural que predispone a la *sobreactuación.

Luces suaves, rebotadas no herirán su tolerancia a la intensidad lumínica aunque la luz dura e  incidente le reforzará el dramatismo. Hay que decidir según la característica de nuestro retratado.

La diagnosis d’un retrat serà proporcional a la veritat de la mirada.

La diagnosis de un retrato será proporcional a la verdad de la mirada.

9434

compo1

r5

r47

 • Varetes màgiques per al retrat.
 • Una càmera bàsica amb possibilitat de baixar la sensibilitat ISO o pujar la fins a captar detalls en la penombra.
  Format total ( full frame).
  Una fotometria molt ajustada .
  Lents molt lluminoses per la seva capacitat de respectar valors en les ombres.
  Focals que no distorsionin la realitat. ( atenció al factor de multiplicació).
  Un angular no extrem per situar el protagonista en el seu entorn. 28mm a 35mm.
  Un 50mm 1,4 la realitat vista  la mateixa realitat.
  Un 85mm en el cas de molt poca llum,
  El 180mm 2,8.
  70/200mm f2,8. Per a primers plans.
  Descarto treballar amb més teleobjectiu malgrat ocasions contades per l’aberració i compressió dels plans.
 • Cal recordar que les lents treballen de diferent forma en una càmera amb factor de multiplicació i es perden valors de volum en l’adaptació. Per retrat es millor un retall en una full frame que utilitzar una càmera no full frame.
 • No utilitzar objectius de tipus macro / tenen excés de detall per la seva construcció ( làmines de l’iris amb dissenys més aguditzats que donen molt més retall al enfoc). Els objectius de retrat estan construïts per suavitzar els detalls.
 • Es poden utilitzar lents softh per emfatitzar les altes llums provocant l efecte flou.
 • El retrat és fa en la càmera no en el photoshop.
 • pagina2
 • s
 • hasselblad
 • r27

 1. Varitas mágicas para el retrato.Una cámara básica con posibilidad de bajar la sensibilidad ISO o subir la hasta captar detalles en la penumbra.
  Formato total ( hoja *frame).
  Una fotometría muy ajustada .
  Lentos muy luminosas por su capacidad de respetar valores en las sombras.
  Focales que no distorsionen la realidad. ( atención al factor de multiplicación).
  Un angular no extremo para situar el protagonista en su entorno. 28mm a 35mm.
  Un 50mm 1,4 la realidad #ver la misma realidad.
  Un 85mm en el caso de muy poca luz,
  El 180mm 2,8.
  70/200mm f2,8. Para primeros planes.
  Descarto trabajar con más *teleobjetivos a pesar de ocasiones contadas por la aberración y compresión de los planes.Hay que recordar que las lentes trabajan de diferente forma en una cámara con factor de multiplicación y se pierden valores de volumen en la adaptación. En  retrato es mejor un recorte en una full*frame que utilizar una cámara no full *frame. No utilizar objetivos de tipos *macro / tienen exceso de detalle por su construcción ( láminas del iris con diseños más agudizados que acentuan  el enfoque. Los objetivos de retrato están construidos para suavizar los detalles.Se pueden utilizar lentos *softh para enfatizar las altas luces provocando el efecto *flou. El retrato es hace en la cámara no en el *photoshop.
 2. r19
 3. r38
 4. triptico FLM
 5. profes

7 pensaments sobre “NO MIRIS LA CÀMERA MIREM ALS ULLS / NO MIRES LA CAMARA MIRAME A LOS OJOS

 1. Hola Joan,
  Fue un placer abrazarte sentir erizarse el vello ante la emoción.
  Me encantan las fotos de tu blog y las de tu pareja
  Por cierto, las fotos que hice antes de saludarte me han salido estupendas, es como si tu cercanía me hubiese enseñado incluso antes de que nos reconociéramos
  Un nuevo abrazo, de verdad
  Antonio Arellano
  2 º intento

  • Acaso estaba escrito. No pude hacer más fotos después del encuentro. Y creo que eso es bueno y un fiel indicador de como la vida en su trazo crea surcos imborrables y amistades que refuerzan la fe y dan sentido a seguir!. De nuevo mil gracias!. Me alegro que tus fotos hayan sido muy buenas!.

Respon a Asuncion Salmeron Fernandez Cancel·la la resposta

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s